Egen design & tillverkning

Aluminiumprofiler, ledstripe & strömförsörjning

Arkitektbelysning

Arkitektbelysning

Utomhusbelysning

Teknisk belysning

Strömskenor

Arkitektbelysning & glasarmaturer

IP & IK klassade tubarmaturer