Cardellgatan.

Entrébelysning.

Ljusdesign: Node Ljusdesign.

Konstruktion och tillverkning: Swedlite.