Gyllene Salens Kök.

Swedlite levererar ny LED-belysning till Stadshusets kök.
När Stockholms stadshus uppfördes 1923 installerades ett bankettkök på vinden ovanför Gyllene salen. Under årens lopp har köket utvecklats och byggts om ett antal tillfällen, men efter den senaste ombyggnaden av köket 1972 har endast köksutrustningen uppdaterats. Bankettköket, som alltså är anpassat efter arbetsmetoder som var moderna för 40 år sedan, får nu en välbehövlig upprustning och modernisering.
Ljusdesign: Swedlite.

Ombyggnaden följer ett noga framtaget miljöprogram och enbart energisnål teknik kommer att användas. Målet är att sänka energiförbrukningen med 30 procent jämfört med i dag – ännu ett steg i stadens ambition att miljöklassa Stadshuset enligt konceptet ”GreenBuilding”. I projektet ingår även renovering av Stadshuskällarens kök och Ekens kök. Hela ombyggnaden sker i nära dialog med Stadsmuseet och antikvarisk expertis för att tillse att alla kulturhistoriskt värdefulla konstruktioner bevaras och skyddas.

Syftet med renoveringen är att skapa moderna, funktionella och energisnåla kök. Köken ska bli förebilder för leverans av mat vid stora evenemang och projektet är ett led i stadens vision om att år 2030 vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. som får nya ytskikt och ny layout. Ombyggnaden startade strax efter årsskiftet 2011/2012 och ska stå klar i augusti 2012.