Mornington Hotel, Nybrokajen.

I samband med skifte till LED-belysning i hotellets foajé och restaurang skapades även en ny ljusdesign. Riktbara downlights fälldes in i taket. Längsgående profiler monterades utmed de för hotellet så signifikativa bokhyllorna. Färgtemperaturerna valdes till 2700 Kelvin för downlights och 3000 Kelvin för bokbelysning. Ljusnivåerna är programmerade till tre olika scenarier; alla med hänsyn tagen till att foajéns sittplatser ska ha nog ljus för bekväm läsning.

Ljusdesign: Swedlite.