Stadshuskällaren.

Swedlite levererar LED lösning till ombyggnaden av Stadshuskällarens.

Arkitekt: Jonas Bohlin.