Vasakronans Nya Kontor.

”Målsättningen var att med ljusets hjälp förstärka och tydliggöra de olika rumsbildningarna och skapa en intressant karaktär med en tydlig visuell vägledning.Trots den korta produktionstiden utfördes en skräddarsydd lösning med en outline som markerar de stadskvarter som har lagts till grundplanen. Den hackade linjen beskriver volymernas förskjutning i förhållande till varandra, samtidigt som den länkar ihop dem och ger en visuell ledning i rummet. Outline-ljuset är utfört som en kontinuerlig LED-armatur med metallnät, som står i kontrast mot det övriga rumsljuset. Den kontinuerliga LED-armaturen står också för ljuset i angränsande kommunikationsstråk.”

Peter Nilsson, NODE Ljusdesign
Konstruktion och tillverkning: Swedlite
OUTLINE LED är tillverkad av hexagonal, perforerad plåt som har lackerats i kulören RAL2005. Bestyckningen består av LED-strip med högkvalitativ färegåtergivning (RA95) och temperaturen 3000Kelvin. LED-stripen är infattad i lackad aluminiumprofil och täckt av rektangulär frostad akryl för att få ett jämnt ljus. Armaturen tillverkades även i en pendlad version, 3 meter lång, att användas över mötesbord. Också armaturen BULB#1 bestyckad med LED 4W/230V och 3000K tillverkades i en pendlad version med vit textilkabel.

I övrigt användes M-Line profiler med LED i receptionen och på den nya trappa som skapar en naturlig och informell mötesplats i kontorslandskapet.